Infolinia 800 109 509

Kradzież danych Biura Rachunkowego – czas na prewencję!

Aby dobrze zabezpieczyć serwerownię Biuro Rachunkowe musi ponieść wysokie nakłady oraz powinno stale wykonywać kopie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Alternatywnym rozwiązaniem jest zlecenie tych zadań na zasadzie outsourcingu firmie KOMAKO.

Biuro w takim wypadku rozpoczyna pracę na platformie serwerowej KOMAKO.asp poprzez ogólnie dostępną sieć Internet. Dzięki KOMAKO.asp Biuro Rachunkowe nie martwi się już o bieżące przechowywanie i ochronę danych, a dodatkowo może zamówić systematyczne kopie dostarczane elektronicznie jako dodatkowe zabezpieczenie. Prawdopodobieństwo kradzieży danych jest zmniejszone bardzo znacząco.
 

Kradzież danych Biura Rachunkowego

Szczególny walor platformy KOMAKO.asp polega na wyeliminowaniu ryzyka kradzieży danych w przypadku utraty lub kradzieży komputerów stacjonarnych, przenośnych lub używanych nośników danych (USB, CD, DVD itp.). W jednym miejscu integrujemy podstawowe aplikacje używane w Biurze Rachunkowym oraz dodatkowe jak np. Program Płatnika ZUS, elektroniczne deklaracje, dodatkowe wspomagające prace Biura Rachunkowego.

Dostęp do nich jest regulowany i określany dla danego użytkownika. Jednoznaczna identyfikacja każdego użytkownika oraz uprawnienia jakie posiada, powodują, że dane przetwarzane w usłudze KOMAKO.ASP są chronione w sposób komplementarny - od jednoznacznego określenia każdego użytkownika, przez dostęp do odpowiedniej aplikacji Biura, aż do ochrony pojedynczych zbiorów przez niego tworzonych.

Usługi świadczone na platformie KOMAKO.asp, są zgodne z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku do Ustawy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie to, określa minimalne wymagania dla każdego z poziomów - podstawowy, podwyższony i wysoki. Nakłada ona na podmiot przetwarzający dane osobowe stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. W wielu przypadkach, dane przetwarzane przez Biuro Rachunkowe na własnych serwerach nie spełnia wymogów tej Ustawy. Nasza propozycja skierowana do Biur Rachunkowych, umożliwia wypełnienie obowiązków nakładanych przez ustawodawcę w zakresie ochrony tych danych.

Systemy informatyczne stosowane w platformie KOMAKO.asp zostały zaklasyfikowane do poziomu wysoki – a to oznacza, że są spełnione wymagania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.